Informácie pre poškodených klientov CK Best ChoiceO nás

Spoločnosť Coris Bratislava a.s., sídliaca na Kovorobotníckej ul. 17 v Bratislave, je členom medzinárodnej siete Coris International a jej história sa začala písať v júli roku 1996 ako prvej spoločnosti na území Slovenska, ktorá začala poskytovať širokú paletu asistenčných služieb .

Skupina Coris International bola založená v roku 1987 v Paríži, ako jedna z mála nezávislých organizácií poskytujúca asistenčné služby a likvidáciu poistných udalostí v medzinárodnom meradle.

Coris International pracuje na medzinárodnom trhu poisťovníctva už 20 rokov a zastáva pozíciu súkromnej nezávislej medzinárodnej spoločnosti.

V asociácii Coris International je združených 43 spoločností, v ktorých pracuje viac ako 1 500 zamestnancov ,160 korešpondentov na 5 kontinentoch sveta.
         

Členovia tejto asociácie každoročne poskytujú svoje služby 120 miliónom osôb po celom svete.

Spoločnosť Coris ponúka širokú paletu asistenčných služieb a v štandardnej ponuke sú asistenčné služby pre poisťovne, banky, kreditné spoločnosti, motoristické asociácie, cestovné kancelárie, služby pre výrobcov a dovozcov automobilov, ďalej služby v oblasti poisťovania pre poisťovacie a zaisťovacie spoločnosti.

 V spolupráci s ďalšími partnerskými spoločnosťami pôsobí sieť Coris kdekoľvek vo svete, nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku.