Medzinárodná asistenčná spoločnosť

Poistná udalosť Ponúkané služby

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti?

V prípade, že máte uzatvorené cestovné poistenie v poisťovni Kooperativa, a.s. Vienna Insurance Group alebo
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a počas pobytu v zahraničí sa Vám stala poistná udalosť, je potrebné:

Kontaktovať asistenčnú spoločnosť Coris – Bratislava, a.s. do 24 hodín od vzniku poistnej udalosti na telefónnom čísle: 00421 – 2 53 41 63 71 alebo 00421 – 2 43 64 10 37

Nahlásiť poistnú udalosť

Operátor Vás oboznámi s ďalším postupom

Poslať poštou príslušné dokumenty potrebné pre likvidáciu poistnej udalosti na adresu : Coris – Bratislava, a.s., Ružinovská 44 , 82103 , Bratislava. Oznámenie o poistnej udalosti nájdete na našej stránke v ponuke Eurotravel

Služby

Čo poskytujeme:

 • 24 hodinovú službu
 • klientovi poskytneme informácie akéhokoľvek druhu

Servisný telefón – 24 hodín denne
365 dní v roku


Ak ste na území SR, volajte:
0800 18 56 54

Ak ste mimo územia SR, volajte:
00421 -800 18 56 54
00421 – 2 43 64 10 35

Asistenčné podmienky KIA Assistance (PDF)

Právna asistencia zastrešuje:

 • riešenie udalostí v oblasti Zelenej karty
 • riešenie udalostí v oblasti 4. direktívy
 • regresné konanie
 • právna agenda – občan SR spôsobí na území SR škodu
  zahraničnému štátnemu občanovi

Eurotravel

Viac informácií získate po kliknutí na vybraný odkaz:

Eurotravel online

Zdravotná asistencia

Vycestovali ste do zahraničia a náhle ste ochoreli prípadne sa Vám stal úraz? Neváhajte a ihneď kontaktujte našich operátorov, ktorí profesionálnou prácou za Vás všetko vybavia.

Do štandardnej ponuky patrí:

 • lekárska pomoc, ošetrenie, vyšetrenie
 • prevoz do nemocnice
 • hospitalizácia v zahraničí
 • stomatologické ošetrenie (podľa podmienok poisťovne)
 • repatriácia do príslušného liečebného zariadenia v Slovenskej
  republike s použitím najvhodnejších dopravných prostriedkov, vzhľadom
  na zdravotný stav pacienta
 • repatriácia telesných pozostatkov

Ďalšie služby

 • zabezpečenie prevozu detí mladších ako 15 rokov zo zahraničia
  pri náhlom ochorení alebo úraze pacienta
 • návšteva chorého pri dlhodobej hospitalizácii v zahraničí
 • predĺženie pobytu (v lekársky odôvodnených prípadoch)
 • predčasný návrat
 • pomoc pri vybavovaní straty cestovných dokladov
 • finančná pomoc

Technická asistencia

Technická asistencia je určená na odstraňovanie technických porúch
(elektronických, elektrických, mechanických) motorových vozidiel.

Do základného balíka služieb patrí:

 • vyslanie cestnej služby na miesto poruchy vozidla
 • odťah do miesta opravy alebo miesta úschovy vozidla
 • ubytovanie cestujúcich počas opravy
 • zabezpečenie pokračovania v ceste prípadne návratu do
  miesta trvalého bydliska
 • zapožičanie náhradného vozidla
 • zabezpečenie a dodanie náhradných dielov

Ďalšie služby

 • pomoc v prípade krádeže
 • pomoc v prípade vyčerpania nádrže prípadne
  natankovania nesprávneho paliva
 • pomoc pri strate kľúčov
 • likvidácia vozidla
 • informačná a poradenská činnosť
 • preklady a tlmočenie
 • právna pomoc

V technickej asistencii ide predovšetkým o rýchlu a účinnú
pomoc v prípadoch poruchy či havárie vozidla.

Spoločnosť Coris Bratislava a.s., sídliaca na Ružinovskej ul. 44 v Bratislave, je členom medzinárodnej siete Coris International a jej história sa začala písať v júli roku 1996 ako prvej spoločnosti na území Slovenska, ktorá začala poskytovať širokú paletu asistenčných služieb. Skupina Coris International bola založená v roku 1987 v Paríži, ako jedna z mála nezávislých organizácií poskytujúca asistenčné služby a likvidáciu poistných udalostí v medzinárodnom meradle. Coris Bratislava pracuje na medzinárodnom trhu poisťovníctva už viac ako 20 rokov a zastáva pozíciu súkromnej nezávislej spoločnosti.

Členovia tejto asociácie každoročne poskytujú svoje služby 120 miliónom osôb po celom svete. Spoločnosť Coris ponúka širokú paletu asistenčných služieb a v štandardnej ponuke sú asistenčné služby pre poisťovne, banky, kreditné spoločnosti, motoristické asociácie, cestovné kancelárie, služby pre výrobcov a dovozcov automobilov, ďalej služby v oblasti poisťovania pre poisťovacie a zaisťovacie spoločnosti. V spolupráci s ďalšími partnerskými spoločnosťami pôsobí sieť Coris kdekoľvek vo svete, nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku.

 • ACM
 • AEGON SCHADEVERZEKERING N.V.
 • AG Insurance
 • AGEAS Insurance Ltd
 • ALPHA INS. CO.
 • Amlin
 • Arag
 • ARÉAS
 • Assurance Mutuelle des Motards
 • Axa
 • Axa Winterthur
 • AZUR ASSURANCES
 • COVEA FLEET
 • Dekra
 • Ethias
 • ETHNIKI GEN.INS.CO.
 • EUROPEAN UNION INS. CO.
 • FIATC SEGUROS
 • Fidelia
 • Fidelidade
 • GMF Assurances
 • Greenval Ins.Co.Ltd.
 • Helvetia
 • Huk Coburg
 • INTERAMERICAN
 • Interlife
 • KGM Motor Policies at Lloyd´s
 • KOBE
 • LA MUTUELLE DU POITOU
 • LA PARISIENNE ASSURANCES
 • VERITAS
 • Le Monde
 • LIBERTY SEGUROS SA
 • MAAF Assurances SA
 • MACIF
 • MAIF
 • Matmut
 • MATMUT
 • MEDERIC IARD
 • METROLIFE INS. CO.
 • MM Globalis
 • MMA Iard
 • UNIGARANT
 • Mobi 24
 • MUTUA MADRILEŇA AUTOMOVILISTA
 • Mutuaide
 • Mutuelle de Poitiers Assurances
 • OCIDENTAL SEGUROS S.A.
 • ORANTA
 • P & V Assurances
 • Pacifica
 • PERSONAL INS. CO.
 • RACC
 • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE
 • SOS International
 • SUMMIT
 • Summit at Lloyds
 • Summit Insurance
 • Swift Cover
 • Swiss Life
 • Tesco Underwriting Ltd. Ageas House
 • TUiR Partner

Kontakt

Tel.: +421 (0) 2 43 64 10 37
24 hodín denne 365 dní v roku
Fax: +421 (0) 2 43 42 49 52
coris@coris.sk
Coris – Bratislava, a.s., Ružinovská 44 , 82103 , Bratislava
IČO: 35694050
DIČ: SK2020886527
Pozrieť mapu